fbpx

השקעה במט”ח עם Art of FX

Teng Su

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם לרבות ניירות ערך, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או כל נכס פיננסי אחר. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הלקוח. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי, וכן אינו מהווה הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור.

האזינו, למדו, אם צריך – שאלו עוד ועוד שאלות.
כל השקעה כרוכה בסיכון, וביצועי העבר אינם מצביעים על ביצועי העתיד.

תפעלו בשיקול דעת ואחריות.

במידה ותהיו מעוניים ליצור קשר עם Art of FX, עשו זאת דרך הטופס בדף הזה.
https://www.dnisrael.co.il/service/art-of-fx
מילות מפתח:
השקעות

הרצאות נוספות